דורשים את המדרש

דרך מעניינת "לפצח" את המדרש, להבין אותו טוב יותר ולעומק היא לבדוק, מה העסיק את חז"ל. מה הניע אותם לכתוב אותו. בכך, אולי, נצליח, לא רק להבין את המדרש, אלא אולי, גם את עצמנו. שכן דרך השאלה מה העסיק את חז"ל, נוכל לשאול את עצמנו, האם גם אנו עסוקים בנושאים דומים כיום? אולי יש לנו מה ללמוד מהמדרש לחיים שלנו כאן ועכשיו?
בסרטון שלפניכם ננסה לבדוק, מהו הנושא שהעסיק את חז"ל, ושבעטיו כתבו את המדרש.

דף לימוד בחברותא

לעזרתכם דף לימוד, המאפשר לכם ליישם את העקרונות והעצות מהסרטון בלימוד בחברותא בכיתה. הדף מכיל את המקורות המוזכרים בסרטון, עם שאלות הנחיה לדיון הדרגתי בחברותות.

קישור לדף הלימוד באתר מדרשת: איך מפצחים את המדרש?

 

מדרשים ומראי מקום

מדרש "ארץ זבת חלב ודבש" – על פי תלמוד בבלי, מתכת כתובות דף קי"א עמוד א' [עמ' 18 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

מדרש מלמד הדרדקים – עפ"י בבלי תענית כד' ע"א, [ עמ' 141 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

 

סרטונים נוספים בסדרה:

כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר