דורשים את המדרש

בסרטון שלפניכם נדגים את האפשרות להעמיק את הלמידה בחברותא על ידי חקירת טקסט באמצעות הוספת סימן שאלה בסופו, והפיכתו לבר דיון. בדרך זו אנו מאפשרים את ריבוי הדעות, את המגוון, ואת המחלוקת, שהם לב לבו של הלימוד בחברותא.

 

דף לימוד בחברותא

לעזרתכם דף לימוד, המאפשר לכם ליישם את העקרונות והעצות מהסרטון בלימוד בחברותא בכיתה. הדף מכיל את המקורות המוזכרים בסרטון, עם שאלות הנחיה לדיון הדרגתי בחברותות.

קישור לדף הלימוד באתר מדרשת: איך יוצאים מאזור הקלישאה?

 

מדרשים ומראי מקום

ירושלים בטבורו של עולם – מדרש תנחומא על פרשת קדושים, ספר האגדה עמ' רפו סימן ס"א. [עמ' 201 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

 

סרטונים נוספים בסדרה:

כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר