דורשים את המדרש

בסרטון שלפניכם נבדוק מהו הערך המוסף בעיסוק במדרשי חז"ל. נציע ונדגים כמה תשובות אפשרויות, ביניהן העשרת השפה של התלמידים, היכרות עם דמויות מופת, ועריכת דיונים ערכיים בכיתה, הנובעים מלימוד המדרש.

כמו כן, נתנסה בלימוד מדרש, שיש מה ללמוד ממנו לחיים שלנו כאן ועכשיו.

 

דף לימוד בחברותא

לעזרתכם דף לימוד, המאפשר לכם ליישם את העקרונות והעצות מהסרטון בלימוד בחברותא בכיתה. הדף מכיל את המקורות המוזכרים בסרטון, עם שאלות הנחיה לדיון הדרגתי בחברותות.

קישור לדף הלימוד באתר מדרשת: בשביל מה זה טוב – נדרשים ללמוד מדרש

 

מדרשים ומראי מקום

– מדרש הקודח בספינה – ספר האגדה ע"פ ויקרא רבה ד, ו | ילקוט שמעוני לירמיה, שלד

– בית הלל ובית שמאי – ספר האגדה על פי יבמות יד'

 

סרטונים נוספים בסדרה:

כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר