דורשים את המדרש

בסרטון "בין פשט לדרש" נעסוק בשתי גישות פרשניות של הפסוק הכתוב: הפשט גישה המפרשת את הפסוק ועל-פי ההקשר וההיגיון של המילים והמשפט; הדרש, גישה המחפשת משמעויות נסתרות נוספות בתוך הפסוק. בדרך זו נוצרת פרשנות, שמרחיבה מאוד את המשמעות המילולית.

אנו מזמינים אתכם להעמיק את הלמידה בחברותא על-ידי חקירת ההבדלים בין פשט לדרש, ובדיקת מטרות הדרש, לעומת הפשט.

 

דף לימוד בחברותא

לעזרתכם דף לימוד, המאפשר לכם ליישם את העקרונות והעצות מהסרטון בלימוד בחברותא בכיתה. הדף מכיל את המקורות המוזכרים בסרטון, עם שאלות הנחיה לדיון הדרגתי בחברותות.

קישור לדף הלימוד באתר מדרשת: בין פשט לדרש

 

מדרשים ומראי מקום

מדרש הזהב –ע"פ ויקרא רבה ט"ו, [עמ' 23 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

מדרש הזית ועם ישראל –מדרש שמות רבה על פרשת תצווה. מתוך ספר האגדה עמוד רסו סימן מג,  [עמ' 239 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

 

סרטונים נוספים בסדרה:


כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר