דורשים את המדרש

מדרשים רבים מבוססים על פסוקים מהתנ"ך. לעתים קרובות מצטטים חז"ל חלק מהפסוק, ולאו דווקא את כולו. לא אחת הם יבחרו להוציא את הפסוק מהקשרו המקורי, ולהשתמש בו כדי ליצור רעיון חדש, או להבהיר סוגיה בה הם עוסקים במדרש.

אחת הדרכים לפענח מדרש ולהבין אותו היא לחזור אל הפסוק המקורי, לקרוא אותו במלואו, ולבדוק כיצד ולאיזה צורך  "השתמשו" חז"ל בפסוק. האם כדי לחזק את המקור, או כדי ליצור רעיון חדש, שאיננו קשור אל המקור המקראי.

לעתים נגלה, שקריאת הפסוקים במקור – תורמת רבות להבנה טובה יותר של המדרש.

בסרטון "חזרה אל המקור" נלווה אתכם בתהליך החשיפה של הפסוקים המקוריים ונראה כיצד עבודה צמודה עם התנ"ך, מהווה כלי חשוב בפיענוח המדרש ובהנגשתו לתלמידים.

 

מדרשים ומראי מקום

ציטוט מספר במדבר, פרק לד, פסוקים א-ב

מדרש לכם היא ראויה – מבוסס על מדרש תנחומא על פרשת מסעי [עמ 21 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

וכי תבואו אל הארץ – ויקרא רבה, כה, ג; ספר האגדה עמוד רפג סעיף כב. [ עמוד 155 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

 

סרטונים נוספים בסדרה:


כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר