דורשים את המדרש

בסרטון "הקבלות לחיים שלנו" אנו רוצים להציע דרך אינטואיטיבית להבנת המדרשים. נחפש הקבלות ואסוציאציות למצבים שאנו מכירים מחיינו, ובכך, נפסע, למעשה, בדרכיהם של חז"ל. לא מעט פעמים חז"ל הסבירו סוגיות עמוקות ומורכבות באמצעות דוגמאות מאירועים והתרחשויות שהכירו בחייהם, והיוו מקור השראה עבורם.

אנו רואים יתרון רב ערך בדרך זו. מבלי לשים לב, אנו הופכים את המדרש לקצת יותר "שלנו". ההקבלה לחיינו, מאפשרת לנו להזדהות וליצור חיבור סובייקטיבי ורגשי עם תכני המדרש. בכך אנו הופכים את המדרש לבן בית בחיינו ואותנו למעט יותר בני בית בעולם המדרש.

 

דף לימוד בחברותא

לעזרתכם דף לימוד, המאפשר לכם ליישם את העקרונות והעצות מהסרטון בלימוד בחברותא בכיתה. הדף מכיל את המקורות המוזכרים בסרטון, עם שאלות הנחיה לדיון הדרגתי בחברותות.

קישור לדף הלימוד באתר מדרשת: מאיפה הבאת את זה? – הקבלות לחיים שלנו

 

מדרשים ומראי מקום

– אברהם מהלך בארם – מדרש בראשית רבה, פרשה ל"ט, סימן ח': ספר האגדה, עמוד רפג סעיף כג [עמ' 178 בספר מפתחות לעמי ולארצי]

 

סרטונים נוספים בסדרה:


כתיבה הפקה ומשחק: ליאורה אילון, אמנון מגיד

יעוץ אקדמי והגהה: הדר סופר

יעוץ תורני: יוסי סופר

צילום ועריכה: ניב מוסמן

מוסיקה: רועי זמיר